KOKORY oficiální stránky obce

fskola
ŠKOLA


Školní budova z roku 1925 je stylová, její sloh je v odborné literatuře označen jako rondokubistický. V posledních obdobích se zde střídavě vyučovalo na devítiletce, osmiletce a nyní je označená jako devítiletá základní škola. Školní budova od roku 1926 trpěla povodněmi, nejvíce v roce 1980, kdy voda z Olešnice tekla do suterénu okny.

V průčelí školy je zdařilý reliéf Komenského s dětmi a známým heslem "Pojď sem dítě, uč se moudrým býti."


SKOLA
JAN AMOS KOMENSKÝ
ŠKOLA