KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - AKCE
PRAVIDELNÉ AKCEObecní úřad se v posledních obdobích výrazně podílí na oživení kulturní činnosti v obci. Jsou pořádány spolu se Základní a Mateřskou školou Kokory, Ústavem sociální péče Kokory, Moravskou hasičskou jednotou Kokory – výstavy ručních prací s vánoční i velikonoční tématikou, Mikulášská nadílka u vánočního stromu, zájezdy na divadelní představení do Olomouce. Jsou pořádány oslavy svátku matek, Den dětí, vítání občánků, návštěvy důchodců v penzionech apod. 10 let již vycházejí Kokorské noviny s aktualitami a historií obce . Další kulturní aktivity, divadelní představení, besedy, plesy, výstavy a taneční zábavy jsou realizovány zejména v rámci TJ Sokol a národní házené, ale také Hasičské jednoty Kokory v oblasti požárních sportů i kultury.

  • divadelní představení
  • hody
  • oslava Dne matek
  • vítání občánků
  • výstavky ručních prací
  • sportovní akce
  • hasičské akce
  • plesy