KOKORY oficiální stránky obce

spolky
SPOLKY V OBCI


Spolková činnost má v obci starou tradici.


Tělocvičná jednota Sokol byla založena před 100 lety v roce 1903, před 80.lety pak česká (dnes národní) házená, která obec velmi dobře reprezentuje. Účelově a pragmaticky byla postupně založena družstva či spolky scelovací, meliorační, elektrifikační, mlékárenský apod.

Do novější doby patří už dřívejší činnost junáka, zahrádkáři, chovatelé, červený kříž, myslivci, dobře vedená obecní knihovna, dnes již zrušená Záložna a dosud existující Lidové spotřební družstvo Jednota. Vysokou úroveň vesnické spolkové činnosti si udržují po celá léta nejstarší spolky - hasiči a Sokolové s výraznými aktivitami i v současnosti.