KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-hasici
SPOLKY V OBCI


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ


"Ustavující valná hromada se konala počátkem ledna 1889, na níž za velké účasti občanů byl založen sbor dobrovolných hasičů. Za činné členy se přihlásilo 11 bratrů. V roce 1890 z darů a příspěvků byla zakoupena čtyřkolová stříkačka, měděný koš, 8m savic, 100m hadic, přilby, sekery, řemeny, obleky, žebře, 2 horny a další nářadí. Stavba první hasičské zbrojnice v Kokorách se uskutečnila o rok později vedle toku Olešnice."


Takto jsou zaznamenány počátky místního sboru v hasičské kronice, který stále patří mezi nejaktivnější spolky obce.

HASIČSKÁ ZBROJNICE Po 1.světové válce v roce 1919 dochází k rozšíření a omlazení sboru o 19 nových členů. Pořádají se sborové školy, praktická hasičská cvičení a každoročně jedno i více divadelních představení. Následuje další doplnění a modernizace hasičské techniky. Dosud ruční pohon čtyřkolové stříkačky je doplněn motorovým v roce 1922. Tato stříkačka je pak v roce 1927 prodána do Nelešovic a zakoupena za 45 000,-Kč starší stříkačka automobilová.


V roce 1937 je zakoupena za 29 039,- Kč austříkačka Tatra - šestiválec. V tomto roce byl zřízen trubačský odbor a zakoupeny 4 fanfárové trubky. K 50. výročí založení v roce 1938 čítal sbor 120 čestných, činných a přispívajících členů, včetně nově utvořeného ženského sboru ve kterém pilně cvičilo 12 sester.

Během II. světové války, v době zákazu činnosti TJ Sokol Kokory, je založen sportovní odbor hasičského sboru, ve kterém je hrána česká házená.
Při rekonstrukci silnice Přerov - Olomouc byla odstraněna stará hasičská zbrojnice na břehu Olešnice. Nová, současná zbrojnice byla vybudována nákladem 140 000,- Kč v roce 1942. Sbor držel pohotovost pro případ hašení po leteckých náletech, zasahoval při deseti požárech

Pořádá divadelní představení a koncerty.

Po osvobození činnost sboru úspěšně pokračovala. Hasičský sbor zasahoval při požárech a povodních, provádí preventivní prohlídky domů a stavení, drží "žňové hlídky", chodí na brigády do JZD,pomáhal při výstavbě školky, koupaliště, nové sokolovny a samoobsluhy potravin.

Od roku 1993 je hasičský sbor organizován v Moravské hasičské jednotě.