KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-SOKOL
SPOLKY V OBCI


TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KOKORY


Byla založena 14.prosince 1903. Má 291 členů (mládež, aktivní členstvo a přispívající) a dva základní oddíly - národní házenou a všestrannost. Činnost se soustřeďuje do areálu sokolovny s tělocvičnou, která je zároveň víceúčelovým kulturním sálem s příslušným zázemím. Součástí tělovýchovného areálu je stadionek s asfaltovým hřištěm na házenou a dalšími plochami a tenisový antukový kurt.

Do činnosti TJ, mimo přátelských a mistrovských utkání, turnajů a zájezdů a tréninkového a cvičebního procesu, patří i kultura. V rámci oddílu národní házené jsou to především plesy, karnevaly a taneční zábavy pro mládež. Jednota rovněž pořádá tradiční sokolský ples a dvě taneční zábavy, ale také divadelní představení s hostujícími ochotníky z Brodku, příležitostné besedy se členy a čas od času i kulturní akce širšího významu (Velvyslanci hudby, fotograf Oldřich Roháč, křeslo pro hosta, výstavky, koncerty, akce s obecním úřadem...).
SOKOL

Výrazná je i spolupráce TJ a zejména oddílu národní házené s obecním úřadem např. v posledních volebních obdobích. Obec přispívá na tělovýchovu a zejména sportovní činnost jednoty i oddílu národní házené, sokolský autobus slouží v rámci dohody nejen pro sportovní, ale i pro kulturní a společenské akce, za výrazného osobního přispění starosty obce.

Prvoligová aktivita mužů i žen Sokola Kokory by se neoběšla bez pomoci nadřízených orgánů ĆOS, bez sponzorské podpory obce, ale také místních i okolních firem a podnikatelů, kteří tak přispívají ke kvalitnějšímu sportovnímua společenskému životu mládeže i dospělých v městečku Kokory.