KOKORY oficiální stránky obce

DIVADLO V KOKORÁCH
DIVADLO V KOKORÁCH


Dnes je těžko určit, kdy se v Kokorách poprvé hrálo divadlo. V pamětní knize Městečka Kokor je první záznam o divadle uveden datem 24.dubna 1879, kdy sehráli žáci školy divadelní hru "Kometa". Dostatek záznamů máme o divadelní činnosti Sokola Kokory. Již v roce 1904, prvním roce své činnosti, sehráli sokolové první divadelní představení, Šamberkovu veselohru Jedenácté přikázání. Hrálo se i ve škole, divadlu se věnovali také hasiči a snad i další spolky. Hrálo se v hostinci u Dohnalů a v sokolovně. Velmi dobré úrovně dosáhli sokolští ochotníci na konci 30.let, kdy se nacvičovaly i klasické operety pod vedením učitele, vzdělavatele a vynikajícího muzikanta Aloise Volka. Zajímavá jistě byla i tradiční divadelní činnost v mateřské škole, vedená před léty sestrami dominikánkami, která později v poválečných dobách až prakticky do dneška, přerostla v nácvik divadelních představení v klášteře a pozdějším ústavu sociální péče v Kokorách s mentálně postiženými chovankami, kterým ochotnické divadlo dává možnost pocítit alespoň chvilku štěstí a plného prožitku.