KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - AKCE
KULTURNÍ AKCE 2011


 27.3.  Posezení při hudbě
 17.4.  Velikonoční výstavka
 30.4.  Táborák - pálení čarodějnic
 8.5.  Den matek
 28.5.  Dětský den
 13.8.  Předhodové odpoledne
 27.8.  Táborák - ukončení prázdnin
 29.10.  Táborák - Masarykova vatra
 3.12.  Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
 4.12.  Vánoční výstavka
 31.12.  Silvestrovské setkání u vánočního stromu
 Prosinec  Návštěva v domovech důchodců
   
 2x ročně  Vítání občánků
 2x ročně  Návštěva divadelního představení