KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO ŽENY
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO ŽENY


Domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází v rekonstruované budově bývalého kláštera sester dominikánek, v těsné blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie, uprostřed obce Kokory, kterou prochází silnice první třídy spojující města Přerov a Olomouc. Obec je snadno dostupná autobusovým spojením.

Podle § 48 zákona č.206/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je Centrum Dominika Kokory, p. o. zařazeno jako "Domov pro osoby se zdravotním postižením". V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Okruh osob, kterým jsou služby domova pro osoby se zdravotním postižením poskytovány :

dospělé ženy s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných vad, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby alespoň ve stupni I.

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby :

jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, s diagnózou infekčního onemocnění, parazitální a pohlavní chorobou, psychózou a psychickou poruchou, kterou by mohla ohrozit sebe i druhé narušující vážným způsobem kolektivní soužití z důvodu agresitivity, závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

Kapacitně je služba určena pro 75 uživatelů.

Posláním organizace je poskytnout uživatelům podporu soběstačnosti, zapojení do pracovní činnosti, vytvořit podmínky rodinného prostředí a snaha přiblížit se běžnému způsobu života. Nabízíme celoročně a nepřetržitě komplexní péči a individuální přístup k uživatelům, kterou zajišťují odborní pracovníci různých profesí.

www.uspkokory.cz