KOKORY oficiální stránky obce

ŠKOLY V KOKORÁCH


MATEŘSKÁ ŠKOLA


MATEŘSKÁ ŠKOLKA

MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Mateřská škola má dvě oddělení. Činnost je zaměřena především na hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. Děti v MŠ absolvují kurz plavání.

K mateřské škole patří pěkné prostředí školní zahrady s prolézačkami, pískovištěm a malým bazénem.

Snahou všech pracovníků školy je nejen dobře připravit žáky pro život a další studium, ale hlavně pracovat v tvořivé atmosféře klidu, pohody a vzájemné tolerance.