KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-100 SOKOLA
ŽENSKÁ HÁZENÁ


Ženská házená byla v letech I.republiky mnohem známější, než by se nám dnes zdálo a to i za hranicemi ČSR. Není tedy divu, že spolu s úspěchy kokorské házené mužů se sportovní zájem uchytil i mezi dívkami a v Kokorách se při oddíle házené vytvořilo v roce 1932 poprvé i družstvo žen.

V prvním roce svého působení skončilo na 4.místě v okrsku Prostějov. Zúčastnilo se také prvních turnajů. Po dalším čase vznikly tradiční potíže (provdání, odstěhování...) a družstvo se rozešlo, neboť náhrada za ně nebyla. Nesmělým pokusem o návrat děvčat na hřiště byla snaha skupiny dívek kolem Zdeny Bartoníkové v padesátých letech.
Až v roce 1977se podařilo sestavit družstvo žaček a vrátit tak dívčí házenou spolu s následovníky na postu trenérů a vedoucích, nejen na kokorské hřiště, ale i do povědomí veřejnosti.

Na první mistrovství republiky do Náchoda doprovázely trenéra i dvě matky dívek pro zajištění dozoru a mravnosti.

Již první vystoupení žaček a dorostenek v republikových špičkách byla úspěšná. Celkem 4 účasti ve finále republikových přeborů, stříbrná z čs.poháru. Na své největší úspěchy si však ženská házená v Kokorách musela počkat až po svém znovuvzkříšení v polovině devadesátých let a dnes tvoří exkluzivní výkladní skříň oddílu národní házené, Tělocvičné jednoty Sokol Kokory i celé obce.