KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-100 SOKOLA
ATMOSFÉRA SLETU 1948


Po II. světové válce se činnost Sokola i jeho oddílu české a později národní házené rozvinula v Kokorách s novou silou. Na slet do Prahy v roce 1948 odjelo více než 100 cvičenců a nezapomenutelná sletová atmosféra zůstala v jejich paměti trvale.

Ani v období tzv. sjednocené tělovýchovy nebyla činnost Sokola Kokory umrtvena. Dalších téměř padesát let je TJ Sokol Kokory součástí Československého a později Českého svazu tělesné výchovy. Cvičí zejména mládež, rodiče s dětmi a ženy, které vědomě navazovaly na sokolské tradice minulosti. Veřejná cvičení sice nahradily spartakiády, jejich duch dobrovolné tělovýchovy na vesnici však zůstával.