KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-ODDÍL VŠESTRANNOSTI
ODDÍL VŠESTRANNOSTI


V oddíle všestrannosti je soustřeďena ostatní činnost TJ. Smíšené družstvo Sokola Kokory hraje tzv. Přerovskou ligu odbíjené, mladší ženy a dorostenky cvičí aerobik a další formy cvičení s hudbou a další skupina žen se věnuje zdravotnímu tělocviku. Na tenistovém dvorci TJ, udržovaném svépomocí se hraje rekreační tenis. Do všestrannosti je zařazena i významná a věrná skupina členů, tzv. přispívající, kteří zůstávají členy Sokola, ačkoliv již sportovní a tělovýchovnou činnost neprovozují, zúčastňují se však všech akcí Sokola podle svých sil a možností pomáhají.