KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-SOUČASNOST
OBEC KOKORY


SOUČASNOST


Městečko na okraji Hané s 1121 obyvateli a bohatou historií sahající nejstarším osídlením - Hradisko - daleko před nový letopočet. Od 13.století v majetku pánů z Kokor, později Ludaniců a dalších rodů. Překrásnou barokní kapličkou a stavbou pivovaru se zapsali do kraje jezuité. Renovovaný klášter dominikánek - sociální ústav, unikátní kryté schodiště ke kostelu a stylová rondokubistická škola reprezentují 20. století.

Kokory dnes charakterizuje čilý dopravní ruch, rozvinuté zemědělství, zejména chmelařství, podnikání, pohostinské šlužby, sportovní úspěchy a spolková činnost.

Kokory měly v minulosti až 13 krčem, pracovala zde octárna i výrobna ovocných vín. V provozu byly kdysi i malé lázně a na začátku století XX. i Rolnická mlékárna. V současnosti jsou v provozu 3 pohostinská zařízení /historicky nejznámější býval hostinec u Dohnalů/, penzion pro ubytování, výrobna česnekové pasty. Z moderních firem je to firma dodávající zejména měřící techniku, firma dodávající tmely a lepidla, pokrývačská a stolářská dílna, velkoobchod železářství, výroba kovových schodišť a další firmy sídlící v objektu ZD Kokory. Po roce 1989 postupně znovu zesílila i řemesla. Tři prodejny potravinářského zboží, prodejny zeleniny a krmiv jsou doplněny prodejnou textilního zboží a galanterie, univerzálním "Obchodňákem" v centru obce, trafikou a častým stánkovým prodejem.

Hlavním výrobním závodem obce je Zemědělské družstvo Kokory, produkující mimo živočišné výroby zejména obiloviny a chmel a zasahující polnostmi do katastrů Kokory, Předmostí, Brodku, Žeravic, Čekyně , Nelešovic a Penčic. Provozuje i motorest Pohoda poskytující stravovací a ubytovací služby. Zemědělské stavby, zejména česačky a sušičky chmele i administrativní budova ZD už ke krajině v okolí Kokor trvale patří.

Dříve obrovská farnost kokorská zahrnuje dnes jen Kokory, Žeravice, Lhotku, Čelechovice, Lukovou a Nelešovice . Kromě činnosti pastorační našla však i v současnosti dost obětavých věřících, kteří výrazně zkvalitnili péči o kostel, hřbitov, výuku náboženství, kostelní zpěv a další součásti duchovního života občanů. Došlo k nástupu nového mladého duchovního správce, návštěvě arcibiskupa olomouckého, biřmování, opravám fary i kostela, přispívá samospráva, věřící i ostatní občané. Farnost oproti minulosti ožila.

V obci již celé století pracuje i pošta, v současnosti je však rozsah jejich služeb postupně redukován. Při poměrně malé porodnosti z minulého období zápasí s existenčními potížemi úplná základní škola, zdá se však, že situace by se mohla časem stabilizovat.

Kokory jsou členem regionálního sdružení "Dolek", pojmenovaného podle lesa, ležícího zhruba uprostřed regionu. Počet obyvatel obce, dosahující po II. světové válce více než 1200 obyvatel , se stabilizoval po létech poklesu a kolísá kolem počtu 1100. Většina ekonomicky aktivních občanů dojíždí za prací zejména do Přerova , méně do Olomouce.

Ing. Alois Košťálek