KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-HISTORIE
HISTORIE OBCE KOKORY
Kokory byly založeny pravděpodobně v 13. století. Uvádí se rok 1279, zmínky o Kokorách jsou však i starší. Až do roku 1492 byly Kokory v držení drobné šlechty - pánů Kokorských z Kokor. Po kokorských se stali majiteli Kokor Ludanicové a po nich další šlechtické rody, jezuité, studijní fond a nakonec Eichhoffové, majitelé panství rokytnického, část jejich majetku přešla na obec až po II.světové válce.

Na městečko byly Kokory povýšeny dekretem císaře Ferdinanda I. v roce 1535 za Ludaniců. Dekret garantoval výroční a další trhy, rozvoj řemesel a dal městečku do vínku pečeť a do erbu husí nohu, odvozenou jako mluvící znak od erbu Ludaniců.

Celé XVI. a plovinu XVII. století Kokory střídavě vzkvétaly a pustly, jak se zemí valily náboženské a jiné proměny, jak se měnily panské rody a jejich mocenská a náboženská orientace.

Začátek a průběh 18.století, kdy byly Kokory v majetku jezuitského řádu, zenechal v Kokorách barokní památky. Je to především kaplička Sv. Františka Xaverského z roku 1724, pocházející z dílny stavitelů jezuitského komplexu v Olomouci a pivovar z roku 1761, který dokladuje hospodářské podnikání jezuitů na Hané. Pivo se v Kokorách vařilo 150 let a jeho výroba byla napojena na produkci kvalitního sladu a chmele. Před požárem chránila a chrání dodnes pivovar i obec cenná barokní socha sv.Floriána nad vjezdem.

Zpracoval kronikář obce Kokory Ing. Alois Košťálek