KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY
OBEC KOKORY


VÝVOJ


Kokory patří k nejstarším obydleným místům Přerovska, což dokazují nejen nalezené pozůstatky lidské činnosti z doby bronzové, ale i nejstarší písemné (první v listině biskupa Zdíka z r.1141).
Zdíkův biskupský následovník Bruno ze Schauenburku dal roku 1279 Kokory v léno Ludéřovi z Kokor, který snad již tenkrát sídlil v tvrzi vybudované na skalnatém vršku Hradisko asi 1km východně dněšní obce. Kokorští z Kokor pak velmi pilně rozmnožovali své statky a jejich rodoví příslušníci zasáhli do osudů mnoha vsí dnešního Přerovska a Olomoucka na Kojetínsku i Litovelsku a měli šanci stát se mocnou rodovou šlechtou. Z těžko vysvětlitelných důvodů však roku 1492 prodal Bohuslav z Kokor své panství Hynkovi z rodu na Helfštýně. Přes Jetřicha Podstatného (1571) se panství dostalo do majetku Haugviců a Joachim Haugvic je v r. 1663 prodal olomouckým jezuitům.

KOKORY

Již od r. 1535 byly Kokory povýšeny na městečko. Po zrušení jezuitského řádu v r. 1773 připadl jeho majetek tzv. Studijnímu fondu a v r. 1786 byly robotní povinnosti kokorských poddaných změněny na platy, od r. 1824 ve prospěch nových majitelů pánů z Levenau, za nichž se Kokorští dočkali pádu feudalismu. Po zrušení staré patrimoniální správy se Kokory staly samostatnou politickou obcí v soudním okrese Přerov, od r. 1877 i v novém politickém okrese přerovském (do té doby v Kroměříži).

Mezi léty 1975 až 1990 byl v Kokorách společný MNV také pro obce Čelechovice, Lhotka, Nelešovice.