KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-SOUČASNOST-krajina
OBEC KOKORY


POLOHA


Kokory leží na předělu mezi rovinou Hané a prvními výběžky Tršické pahorkatiny či Oderských hor a terén v okolí obce je až překvapivě členitý. Nejkrásnější přírodní scenérií je údolí říčky Olešnice zejména proti proudu, směrem na Žeravice, Lhotku a Čekyni. Olešnice s povodím zhruba 100 km čtverečních je velmi rozmarná, kolísání průtoků má charakter bystřiny a povodně mají ničivý účinek, největší např. v roce 1914 a 1980. Proto zřídili meteorologové na Olešnici v Kokorách i novou vodočetnou stanici. Geologickou zvláštností je i travertinová kupa u silnice z Kokor na Žeravice s lomem na tento krásný dekorativní kámen.

V pozoruhodných přírodních podmínkách je roztroušená chatová zástavba, zejména kolem Olešnice a na zajímavých svazích kolem obce. Územní plán počítá s další zástavbou rodinných domků v připravených lokalitách.

Památné Hradisko vypínající se vysoko nad "splavem" na Olešnici, pamatuje archeologicky doložené osídlení zhruba 700 let před naším letopočtem. Je opředeno pověstmi z oblasti sředověku, což na rozdíl od osídlení starověkého , doloženo není.


MĚSTEČKO KOKORY