KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-ZNAK
ERB OBCE KOKORY
V dekretu císaře Ferdinanda I. (vydaném ve Vídni ve čtvrtek 8.července po Navštívení P.Marie, L.P. 1535) je slovně popsán znak i pečeť nově povýšeného městečka, který má být s hladkým štítem ve středu s tříprstou husí nohou. Vlastivěda moravská z roku 1927 však uvádí, že Kokory zachovaly si starou pečeť z roku 1651 s kalichem ve znaku a novější pečeť s týmž znakem. Císařský dekret však mluví velmi jasně o tříprsté husí noze.


Udělený znak je zřejmě odvozen od tehdejší vrchnosti, Půty z Ludanic, jehož rod měl v erbu bílou husu v modrém poli. Přední český heraldik Jiří Louda píše v článku "Heraldické symboly měst a obcí střední Moravy" (Zemědělské noviny) o spojitosti kokorské husí nohy s rodem Ludaniců a uvádí, že maďarsky se husa řekne"lúd" a zdůrazňuje, že Ludaničtí páni pocházeli z Uher, přesněji řečeno ze slovenských Ludanic. Pisatel tohoto článku se osobně zajel podívat do Rokytnice na náhrobní desky Ludaniců u vchodu do rokytnického kostela a přes jejich špatný stav a neumělou opravu potvrzuje, že husa je na znacích a štítech zřetelně vidět jako důstojný a vznešený pták.
Ve skutečnosti se maďarsky husa řekne „liba“ a „lúd“ je statečný a bojovný houser, hájící s rozepjatými křídly svůj houf.

Vybráno z Kokorských novin I/4 ze srpna 1999 : Městečko Kokory, autor Ing. Alois Košťálek


ERB OBCE KOKORY