KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KAPLE
BAROKNÍ KAPLIČKA V KOKORÁCH


Barokní kaplička je zasvěcená sv. Františku Xaverskému. Její postavení je datováno na rok 1724, objevují se však i důkazy, že je ještě o něco starší. Kapličku nechali postavit jezuité, kterým tehdy Kokory v rámci rokytnického panství patřily. Architektonická dílna, ve které kompozice snad nejkrásnější barokní kaple na Hané vznikala, se dostává do blízkosti samotných Diezenhoferů, lépe řečeno do skupiny architektů, stavitelů a sochařů, kteří se podíleli na výstavbě nového jezuitského komplexu v Olomouci v letech 1701 - 1724.U kapličky bývala studánka, prý se zázračnou vodou, bohužel v nedávné minulosti byla zasypána. K sochařské výzdobě vlastní kaple patřívaly za vrchnostenského zřízení i další sochy, které však dle ústního podání dal odvézti neznámo kam bývalý rokytnický vrchní Čížek. Kaple sv. Františka Xaverského v Kokorách je zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov, její výtvarná úroveň je označena jako vysoká, plastiky jako mimořádně kvalitní a zasloužila by si určitě zvýšenou pozornost památkářů i kulturní veřejnosti.