KOKORY oficiální stránky obce

fpivovar
PIVOVAR A SLADOVNA


PIVOVAR

Téměř čtvr tisíciletí patří k nejvýraznějším stavbám městečka Kokory místní pivovar. Zbudovali ho jezuité v době svého hospodářského podnikání na Hané ve druhé polovině 18.století. V roce 1890 byla postavena druhá část, tzv."nivá strana" - sladovna. Kolem pivovaru pravděpodobně vedla i původní cesta od Přerova na Olomouc, o čemž svědčí i nízká popisná čísla v okolí. Pivovar i se sladovnou byly pak po jezuitech v majetku panství rokytnického - baronů Eichhoffů až do roku 1916, kdy celý objekt zakoupil dosavadní nájemce Ladislav Šilhavý z Přerova.
Pivo se v Kokorách vařilo až do roku 1901, podle pověsti bylo velmi dobré jakosti. Údajně bylo černé.

PIVOVAR V době II.světové války byly v některých prostorách pivovaru sklady německé armády. V mistnostech sladovny byl během války zřízen velkoobchod zemskými plodinami Huberta Pavla, který byl likvidován v roce 1947. V tomto roce si prostory pronajalo Hospodářské družstvo v Přerově, které zde zřídilo filiálku, jako sklad obilí. Zadní část budov získal tzv. Velkodistribuční podnik Přerov, později Ovoce a zelenina.