KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-ŠKOLY
ŠKOLY V KOKORÁCH


ZÁKLADNÍ ŠKOLA


Základní škola Kokory je plně organizovanou školou s 1.a 2. stupněm. Její součástí je školní družina, mateřská škola a školní jídelna s výdejnou stravy. Zřizovatelem je Obec Kokory.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola patří mezi vesnické úplné školy a má 9 tříd. Vyučuje se v ní podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Ve škole jsou odborné učebny pro fyziku, chemii, hudební výchovu, vybavená studovna a žákovská knihovna. Počítačová učebna s 10 počítači slouží nejen pro výuku informatiky, ale je vybavena i výukovými programy do různých předmětů pro žáky 1. a 2. stupě.

Od 4. ročníku se povinně vyučuje anglický jazyk. V 7. ročníku si mohou žáci dále zvolit druhý cizí jazyk v rámci povinně volitelného předmětu.
Žáci si mohou vybírat ze široké nabídky nepovinných předmětů a zájmových kroužků:


 • náboženství
 • anglický jazyk
 • rybářský kroužek
 • hra na zobcovou flétnu
 • sportovní kroužky
 • gymnastika

 • taneční kroužky
 • výtvarný kroužek
 • kroužek práce s informacemi
 • výpočetní technika
 • šachový kroužek
 • náprava disfunkčních poruch


Zájmové kroužky ZŠ a MŠ pro rok 2009/2010NOVÉ

Velká péče je věnována dětem s vývojovými poruchami učení. Pod vedením zkušené učitelky se provádí náprava reči.