KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - RODÁCI
KOKORŠTÍ RODÁCIBOHUŠ KOKORSKÝ
Z KOKOR A NA LAŠKOVĚ
Zemský sudí, historicky nejvýše postavený člen rodu Kokorský z Kokor, zemřel roku 1577.
BOHUŠ KOKORSKÝ
Z KOKOR
Literární pseudonym faráře Pavlíka, faráře kláštera na Hradisku, zpracoval nejstarší historii Kokor, pod pseudonymem ji jako mladý kněz zveřejňoval ve Vlastivědném sborníku.
ANTONÍN GEISLER
Nadučitel a regentschori v Kokorách (druhá polovina IXX.století), pedagog, vynikající hudebník, skladatel originálních kokorských vánočních koled. >>více
JINDŘICH GEISLER
Nejstarší syn Antonína Geislera, vikář olomouckého dómu, dirigent a vůdce spolku Žerotín v Olomouci, osobní přítel Antonína Dvořáka, Geislerova ulice v Olomouci.
DĚTI A.GEISLERA
Jan, velkoprůmyslník v Ostravě, Marie provdaná Matulová, ředitelka měšťanských škol v Ostravě, Anna, první poštmistrová v Kokorách, další dva synové, JUDr. a MUDr. Geislerové.
Msgr. OLDŘICH ZLÁMAL
1879-1955
Nositel řádu Bílého lva, osobní přítel TGM a Jana Masaryka, farář slovenských a českých osad v USA v Clevelandu, organizátor americké pomoci pro naši vlast za I.aII. světové války, účastník podpisu Pitsburské dohody, opakovaně přijat papežem, podnikl cestu do svaté země, životopisná kniha vydaná českými benediktýny v Chicagu.
BOHUMIL CIGÁNEK
Rodák kokorský, biskup Československé církve husitské
VLADIMÍR VÁLEK
narozen 1935
Dirigent, vedl nejznámější česká hudební tělesa, orchestr FOK,ČF,SOČR, zahraniční koncerty v celém světě, syn ředitele školy v Kokorách, kronikáře obce a kapelníka kokorské dechové hudby Aloise Válka, starší bratr Jiřího Válka, flétnisty ČF, skladatele a profesora pražské AMU. Šéfdirigent Slovenské filharmonie
MILOŠ ROHÁČ
1900 - 1985
Učitel v Kokorách, na Těšínsku, v Přáslavicích a v Olomouci, vynikající pedagog a fotograf staré Olomouce, Těšínska, krojů a výšivek výstava v přerovském muzeu a v Kokorách roku 2001, pohřben v Kokorách.
OLDŘICH ROHÁČ
Spisovatel, scénárista a redaktor, narozen v Kokorách, působení zejména v Brně, záznam v kronice obce
Čestný občan Kokor
Plk. LADISLAV SNÍDAL
1914 - 2001
Kokorský rodák, válečný hrdina, příslušník RAF, nositel našich, polských, kanadských a britských vyznamenání, známá je jeho fotografie s M. Tatcherovou
Čestný občan Kokor
JOSEF ČAPKA
1912 - 1973
Kokorský rodák, válečný hrdina, příslušník RAF, hrdina knihy "Oblaka v ohni", která vyšla v několika jazycích, známý přezdívkou "Smějící se Charlie" nebo "Usměvavý Jožka". Po propuštění z ostudné poválečné internace zemřel v Anglii.
P.DANIEL DEUTSCH
1865 - 1909
Farář kokorský, zakladatel a donátor kláštera sester dominikánek v Kokorách, propagátor dalšího vzdělávání selských dívek v křesťanském a praktickém duchu, pohřben v Kokorách.
VLADIMÍR GIBALA
Konzistorní rada, farář kokorský, badatel v historii Kokor, jeho archiv je uložen v okresním muzeu, zanechal i rukopisné výsledky historického výzkumu o dějinách, pohřben v rodných Pavlovicích na přání rodiny. Pamětní deska na kokorském hřbitově

Zpracoval kronikář obce Kokory Ing. Alois Košťálek