KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-doprava
DOPRAVA


SVĚTELNĚ ŘÍZENÝ PŘECHOD
Obcí prochází vysoce frekventovaná silnice Přerov - Olomouc, která přináší ekologické a bezpečnostní problémy.

SILNICE PŘEROV - OLOMOUC

Obec proto zřídila první světelně řízený přechod pro chodce na exponovaném místě u základní školy a dvě odlehčovací lávky pro pěší, zvyšují bezpečnost chodců a zejména školáků.

LÁVKA PRO PĚŠÍ
LÁVKA PRO PĚŠÍVysoký provoz na hlavní silnici však přináší obci na druhé straně zlepšené podmínky dopravního autobusového spojení i zákazníky pro restaurace a prodejny.


AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKADopravní obchvat Kokor , který je ve výhledu, zvýrazňuje však především hledisko bezpečnostní a zkvalitnění životního prostředí, zejména pro obyvatele z bezprostřední blízkosti silnice.