KOKORY oficiální stránky obce

zakon
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

dle ustanovení §14 zákona č.106/1999 Sb.

Oficiální název: Obec KOKORY
Důvod a způsob založení: Obec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č.128/2000 Sb. "O obcích"
Organizační struktura: Rada obce (5 členů)
Zastupitelstvo (15 členů)
Kontaktní spojení: OÚ Kokory
Kokory 57, PSČ:751 05
Tel.: 581 746 253
Fax, tel.: 581 746 114
E-mail:  ou.kokory@quick.cz starosta,místostarosta
Případné platby: Komerční banka a.s.,
č.ú.: 2825831/0100
IČO: 00301388
DIČ: -
Rozpočet obce: Kdykoliv k nahlédnutí na
OÚ Kokory
Žádosti o informace: OÚ Kokory
Jak postupovat
Příjem žádostí: OÚ Kokory, Kokory 57

Úřední hodiny pro příjem žádostí:
Pondělí: 8°° - 17°° hod
Středa: 8°° - 17°° hod
Opravné prostředky: V úředních hodinách
na Obecním úřadě Kokory
Formuláře: Formuláře
Řešení životních situací: Návody
Důležité předpisy: Vyhlášky
Formuláře
Sazebník úhrad
za poskytování informací:
Sazebník
Seznam organizací: