KOKORY oficiální stránky obce

SLUŽBY V OBCI


UŽÍVÁNÍ POČÍTAČE


Veřejný internet je k dispozici v knihovně , v době půjčování knih, pro registrované členy je internet bezplatně. Mimo výpůjční dobu je možné internet využít v prvním poschodí Obecního úřadu.

Pracovník zodpovědný za provoz: Danuše Ježíková

PROVOZNÍ ŘÁD A CENY ZA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČE,
SCHVÁLENÝ RADOU OBCE DNE 17.3.2004:


Počítač slouží k informaci občanů obce Kokory:
  1. K informaci o knižním fondu v knihovně obce
  2. K získání informací prostřednictvím internetu
  3. Maximální doba využití ja 1/2 hodiny


Ceník
Cena za 1/2 hodiny 20,- Kč
Cena za 1/4 hodiny 15,- Kč
Cena za 1 výtisk (černobílý) 5,- Kč
Cena za 1 výtisk (barevný) 10,- Kč


Uživatel je povinen dodržovat zásady správného provozu počítače a po ukončení činnosti předat počítač osobě určené provozovatelem !

NENÍ DOVOLENO:

  1. Více osobám zdržovat se v prostoru počítače (místnosti)
  2. Mládeži do 18-ti let sledovat erotické programy