KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-vyhlášky

VYHLÁŠKY


Seznam právních předpisů obce:

VYHLÁŠKA NOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Příloha č. 1
Příloha č. 2
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
01.01.2011 16.12.2010
VYHLÁŠKA NOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 4 /2010, o místním poplatku ze vstupného
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
01.01.2011 16.12.2010
VYHLÁŠKA NOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
01.01.2011 16.12.2010
VYHLÁŠKA NOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
01.01.2011 16.12.2010
VYHLÁŠKA NOVÉ
Obecně závazná vyhláška č.1/2010, o místním poplatku ze psů
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
01.01.2011 16.12.2010
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška obce 1/2009 Obecně závazná vyhláška obce Kokory č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (více...)
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
17.12.2009 04.01.2010
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (více...)
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
19.12.2006 1.1.2007 19.12.2006 3.1.2007
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška č.1 / 2006 , o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (více...)
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
dnem schválení ZO 17.3.2006
VYHLÁŠKA
Závazná vahláška obce Kokory o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
25.1.1994 31.1.1994 25.1.1994 1.4.1994
VYHLÁŠKA
Vyhláška obce Kokory o zachování klidu a pořádku
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
14.5.1996 15.5.1996 15.5.1996 2.6.1996
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Kokory
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
27.5.1997 1.7.1997 1.6.1997 30.5.1997
VYHLÁŠKA
Vyhláška č.1/98 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
20.1.1998 21.1.1998 21.1.1998 26.2.1998
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška č.1/99 o místních poplatcích
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
22.3.1999 23.3.1999 23.3.1999 16.4.1999
VYHLÁŠKA
Obeně závazná vyhláška č.2/99 o pozemních komunikacích
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
7.9.1999 7.9.1999 7.9.1999 24.9.1999
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška obce Kokory č.1/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kokory, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území obce Kokory
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
12.12.2001 1.1.2002 12.12.2001 1.1.2002
VYHLÁŠKA
Obecně závazná vyhláška obce Kokory č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
12.12.2001 1.1.2002 12.12.2002 1.1.2002
VYHLÁŠKA
Obeně závazná vyhláška č. 1/2002, kterou se mění OZV č.1/99 o místních poplatcích
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
16.1.2002 31.1.2002 16.1.2002 31.1.2002
VYHLÁŠKA
Obeně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích          (více...)
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
17.12.2003 1.1.2004 17.12.2003
VYHLÁŠKA
Obeně závazná vyhláška č. 2/2003, kterou se mění a doplňuje OZV obce Kokory č.2/2001 o mistním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
SCHVÁLENA ÚČINNOST VYVĚŠENA SEJMUTA
17.12.2003 1.1.2004 17.12.2003 26.1.2004