KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 11.2.2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • příjmy a výdaje za rok 2003 včetně rozpočtového opatření dle skutečnosti za rok 2003
  • návrh činnosti na rok 2004
  • finanční rozpočet na rok 2004
  • prodej ideální poloviny vlastnického podílu pozemku p.č. 681/3 v k.ú. Žeravice dle znaleckého posudku č. 23-2004 za cenu 43 650,-Kč.
  • příspěvek na vítání občánků ve výši 2 000,- Kč


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:

  • zápis rady obce ze dne 4.2.2004
  • výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kokory
  • informaci o činnosti obecní knihovny v roce 2003
  • informaci o požadavcích místních podnikatelů na informační značení v obci