KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 14. 4. 2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • smlouvu o budoucí smlouvě o přeložení el. vedení v lokalitě Olomoucká z SME Přerov
  • rozšíření oprav vozovek o část před obchodem ENAPO
  • výsledek hospodaření obce Kokory za rok 2003
  • závěrečný účet za rok 2003
  • vypustit parcelu č.302 ze změny územního plánu č.2
  • smluvní zajištění pro pana Červenáka na umístění jeho domovní čističky na parcele č.373/2 v majetku obce Kokory


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ:

  • informace z obecního úřadu


ZASTUPITELSTVO OBCE ULOŽILO:

  • radě obce a starostovi obce připravit podklady pro realizaci návrhu změny územního plánu obce Kokory průmyslové zóny