KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 16. 6. 2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • Prodej pozemku p.č.350 a p.č.381 v k.ú. Kokory za částku 20,- Kč/m2
  • Vypracování projektu na opravu a restaurátorské práce kapličky sv. Františka
  • Rozpočtové opatření dle přílohy


ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO:

  • Zadání změny územního plánu obce Kokory týkající se průmyslové zóny na parcelách č.592/1 a 592/2 v k.ú. Kokory
  • Žádost pana Dopity o zrušení rozhodnutí stavebního úřadu č.1225/99 o povolení dočasného užívání stavby na parcele č.254/1,268/2,508 v kat.území Kokory