KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Kokory ze dne 1. 9. 2004:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • Smlouvu o věcném břemeni mezi obcí a manžely Šimkovými
 • Provedení doplňkových prací dle smlouvy o dílo s fi.Sisko
 • Osvětlení ulice za pivovarem (Kazňov)
 • Výsledek hospodaření obce k 30.7.2004
 • Žádost o dotace na projekt "Hřbitovní svah"
 • Pololetní zprávu ZŠ Kokory a kontrolu hospodaření ZŠ (Audit) za rok 2003
 • Úpravu svahu "U kapličky" včetně nové výsadby v roce 2005
 • Změnu LHP


ZASTUPITELSTVO OBCE PROJEDNALO:

 • Návrh změny č.2 ÚPNSÚ Kokory včetně interačního prvku navrženém odborem životního odborem životního prostředí
 • Návrh krajského úřadu Olomouc týkající se internetizace knihoven . Obecní knihovna již má zavedenu službu s využitím internetu.


ZASTUPITELSTVO OBCE ZAMÍTLO:

 • Nabídku fi.M Profis (monitoring a ochrana objektu)
 • Nabídku ke vstupu do občanského sdružení "Občané pro rozvoj venkova"