KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 16.2. 2005:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • Rozšíření programu o bod 5 - zvolení výběrové komise k výběrovému řízení Olomoucká
  • Program jednání zastupitelstva obce
  • Návrh rozpočtu na rok 2005 jak byl předložen radou obce
  • Doplnění plánu činnosti o přípravu na realizaci opravy místní komunikace v Ulici, Hliníku, opravy pravé části chodníku ve směru Přerov - Olomouc
  • Výši odměny místostarostovi, členům rady obce, členům zastupitelstva dle návrhu rady obce
  • Výběrovou komisi k výběrovému řízení na Olomoucké ve složení : ing. Jurečková,ing. Vin- klárek,p. Drexler, p. Pavlík, ing. Lichnovský


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ :

  • Návrh nulové varianty výstavby rychlostní komunikace R/55