KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 31. 8. 2005:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • I. rozpočtové opatření k 31.07.2005 dle přílohy č.1
  • Žádost o dotaci na opravu kaple sv. Františka Xaverského z Fondu obnovy vesnice na rok 2006
  • Prodej části obecní parcely č. 1013/2 (mlýnský náhon)
    - 10,- Kč/m2


ZASTUPITELSTVO OBCE VZALO NA VĚDOMÍ :

  • Podat návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2005 o stanovení úhrady stočného na prokonzultování na Krajský úřad Olomouckého kraje s návrhem platby od podnikatelů