KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Kokory ze dne 26.10. 2005:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

 • Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o stanovení úhrady stočného ( viz příloha č.1 )
  - pevná složka stočného 16 m3/osoba/rok
  - pohyblivá složka stočného 11 ,--Kč/m3
 • Udělení vyjímky na snížení počtu žáků v Základní škole Kokory ze 153 na 149 žáků
 • Úhradu na zvýšení výdajů na vzdělávací činnost školy ve výši 84.263,--Kč
 • Dodatek č.l ke zřizovací listině Základní škola Kokory č.j. 652/02 ze dne 08.10.2002, (viz příloha č. 2)
 • Navýšení počtu žáků v Mateřské škole Kokory z 20 na 25 žáků v 1 a 2 oddělení
 • Inventarizační komisi ve složení : ing. Jurečková, ing. Lichnovský, pí. Lörinczová, pí. Pavlíková, pí. Zittová
 • Změnu projektu v lokalitě výstavby rodinných domů na Olomoucké
 • Žádost TJ Sokol Kokory o příspěvek ve výši 35.000,--Kč na opravu autobusu
 • II. rozpočtové opatření (viz příloha č. 3,4 )


ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE :

 • Kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení


Usnesení ke stažení ve formátu RTF: 26.10.2005