KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:


USNESENÍ


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory konané dne 14.12.2005 :


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:

  • žádost o stavební povolení na místní komunikaci u družstevních bytovek, parcela č. 254/1
  • rozpočtové provizorium na rok 2006 dle návrhu rady obce
  • harmonogram zasedání rady obce a zastupitelstva obce v roce 2006
  • úplnou likvidaci nákladního vozu LIAZ Š 706 do konce roku 2005


ZASTUPITELSTVO OBCE POVĚŘUJE :

  • radu obce aby schválila rozpočtové opatření k 31.12.2005 dle skutečnosti
  • finanční výbor k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, včetně příspěvkové organizace Základní škola Kokory za rok 2005, zajistí předseda finančního výboru
  • komisi životního prostředí k východné, aby sepsala aktuální seznam, kde uvede občany, kteří nemají před svým rodinným domem uklizeny stroje, materiál a pod., s termínem do konce týdne. Obecní úřad na základě tohoto seznamu bezprostředně vyzve písemně občany k odstranění nedostatků


Usnesení ke stažení ve formátu RTF: 14.12.2005