KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ
ÚŘEDNÍ DESCE:     rok 2006:Právě jste navštívili elektronickou úřední desku zřízenou Obcí Kokory. Na elektronické úřední desce postupně naleznete všechny písemnosti, vyvěšené na fyzické úřední desce obce. Délka doby vyvěšení se řídí zákonem, nejčastěji bývá 15 – 30 dní.

acrobat reader 6.0.2 ke stažení Některé dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte program Acrobat Reader, který čte tento formát dokumentů, můžete si jej zdarma stáhnout ZDE


OBEC KOKORY NABÍZÍ K PRODEJI

Obec Kokory nabízí k prodeji pozemky ke stavbě rodinných domů:

  1. parcela číslo - 268/15 o výměře 1018 m2 v k.ú. Kokory
  2. parcela číslo - 268/23 o výměře 1056 m2 v k.ú. Kokory.
Cena za m2 350,--Kč. Poplatek za napojení na inženýrské sítě 50,--Kč/m2, uhradit před kolaudací rodinného domu.

Datum vyvěšení: 9.2.2006
Datum sejmutí: 24.2.2006
Počet dnů vyvěšení: 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 1
Původce dokumentu: Obecní úřad Kokory


OBEC KOKORY SMĚŇUJE

Obec Kokory směňuje části parcel č. 268/23 v k.ú. Kokory v majetku obce Kokory za parcelu číslo 766/11 v majetku manželů Hasových dle geometrického plánu.

Datum vyvěšení: 9.2.2006
Datum sejmutí: 24.2.2006
Počet dnů vyvěšení: 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 2
Původce dokumentu: Obecní úřad Kokory


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2006 - OBEC KOKORY

Návrh rozpočtu na rok 2006 - Obec Kokory. Dokument je ke stažení ve formátu PDF: Návrh rozpočtu 2006

Datum vyvěšení: 10.2.2006
Datum sejmutí: 28.2.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 3
Původce dokumentu: Obecní úřad Kokory
Popis dokumentu: Rozpočtový výhled na rok 2006


PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOKORY DNE 1.3.2006

Program jednání zastupitelstva obce Kokory dne 1.3. 2006
(pozor změna!)


1. Jmenování přísedícího soudce za obec Kokory
2. Návrh činnosti na rok 2006
3. Návrh finančního plánu na rok 2006
4. Prodej stavebních parcel č.268/15 a 268/23 v majetku obce
5. Směna části pozemku p.č. 268/23 a 776/11 mezi obcí a soukr.vlastníkem
6. Elektronická úřední deska
7. Doplnění rozpočtového výhledu na rok 2005-2007
8. Diskuse

Upozornění!!
Jednání zastupitelstva je posunuto z důvodu dodržení termínů zveřejnění projednávaných záležitostí na úřední desce. Rada obce

Datum vyvěšení: 14.2.2006
Datum sejmutí: 1.3.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 4
Původce dokumentu: Obecní úřad Kokory
Popis dokumentu: Program jednání zastupitelstva obce Kokory


USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOKORY KONANÉHO DNE 01.03.2006

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 01.03.2006 (PDF):    Usnesení ZO 1.3.2006

Datum vyvěšení: 7.3.2006
Datum sejmutí: 22.3.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 5
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2007:ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2006: