KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:Právě jste navštívili elektronickou úřední desku zřízenou Obcí Kokory. Na elektronické úřední desce postupně naleznete všechny písemnosti, vyvěšené na fyzické úřední desce obce. Délka doby vyvěšení se řídí zákonem, nejčastěji bývá 15 – 30 dní.

acrobat reader 6.0.2 ke stažení Některé dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte program Acrobat Reader, který čte tento formát dokumentů, můžete si jej zdarma stáhnout ZDE


Program jednání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 14.6.2006

Program jednání zastupitelstva obce Kokory konaného dne 14.6.2006 (RTF):    Program

Datum vyvěšení: 30.5.2006
Datum sejmutí: 14.6.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 14
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryO Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky (PDF):    Volby - Parlament 2006
O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky


Starosta obce Kokory podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje
  1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční dne
    02.06.2006 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a dne
    03.06.2006 od 8,00 hod. do 14,00 hodin .


  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě Kokory, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kokorách.


  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. .
starosta obce Oldřich H o r á k v.r.
V Kokorách 17.05.2006

Datum vyvěšení: 17.5.2006
Datum sejmutí: 02.6.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 13
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE KOKORY ZA ROK 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kokory za rok 2005:   
- schválená bez výhrad, závěrečný účet obce, finanční vypořádání dotace tabulka č.1, hospodaření Základní školy Kokory - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce.

Zpráva včetně všech příloh je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Datum vyvěšení: 17.5.2006
Datum sejmutí: 02.6.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 12
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryUSNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOKORY KONANÉ 10.05.2006

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané 10.05.2006 (PDF):    Usnesení ZO 10.5.2006

Datum vyvěšení: 17.5.2006
Datum sejmutí: 02.6.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 11
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2007:ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2006: