KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:Právě jste navštívili elektronickou úřední desku zřízenou Obcí Kokory. Na elektronické úřední desce postupně naleznete všechny písemnosti, vyvěšené na fyzické úřední desce obce. Délka doby vyvěšení se řídí zákonem, nejčastěji bývá 15 – 30 dní.

acrobat reader 6.0.2 ke stažení Některé dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte program Acrobat Reader, který čte tento formát dokumentů, můžete si jej zdarma stáhnout ZDE


O Z N Á M E N Í

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kokory, podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů. (PDF):    O Z N Á M E N Í

  1. Volby do zastupitelstva obce Kokory se uskuteční v pátek dne 20.10.2006 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a dne 21.10..2006 od 8,00 hod. do 14,00 hodin .


  2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Obecním úřadě Kokory, pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Kokorách.


  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky ( platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.


  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. .


Datum vyvěšení: 4.9.2006
Datum sejmutí: 22.10.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 20
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle $ 36 odst. 3 zák.č.500/2004 Sb. ... (PDF):    Výzva účastníkům řízení

Datum vyvěšení: 25.8.2006
Datum sejmutí: 11.9.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 19
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámení zahájení správního řízení dle $ 44 zákona č. 500/2004 Sb. (PDF):    Oznámení zahájení správního řízení dle $ 44 zákona č. 500/2004 Sb.

Datum vyvěšení: 9.8.2006
Datum sejmutí: 24.8.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 18
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Rozhodnutí: Stavební povolení č. 22/2006

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Rozhodnutí: Stavební povolení č. 22/2006
Oprava dlážděného chodníku Kokory, část A a B (PDF):
   Stavební povolení č. 22/2006
Úplné znění dokumentu je uveřejněno na Úřední desce v obci Kokory

Datum vyvěšení: 19.7.2006
Datum sejmutí: 3.8.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 17
Původce dokumentu: Magistrát města PřerovaUsnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 14.06.2006

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 14.06.2006 (PDF):    Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 14.06.2006

Datum vyvěšení: 28.6.2006
Datum sejmutí: 15.7.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 16
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryOznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení: Oprava dlážděného chodníku Kokory, část A a B (PDF):    Vyhláška

Datum vyvěšení: 13.6.2006
Datum sejmutí: 28.6.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 15
Původce dokumentu: Městský úřad Přerov - odbor dopravyARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2007:ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2006: