KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:Právě jste navštívili elektronickou úřední desku zřízenou Obcí Kokory. Na elektronické úřední desce postupně naleznete všechny písemnosti, vyvěšené na fyzické úřední desce obce. Délka doby vyvěšení se řídí zákonem, nejčastěji bývá 15 – 30 dní.

acrobat reader 6.0.2 ke stažení Některé dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte program Acrobat Reader, který čte tento formát dokumentů, můžete si jej zdarma stáhnout ZDE


Obecně závazná vyhláška obce 2/2006

Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 (PDF)   

Datum vyvěšení: 19.12.2006
Datum sejmutí: 03.01.2007
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 31
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryUsnesení

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory ze dne 29.11.2006 Usnesení 29.11.2006 (PDF)   

Datum vyvěšení: 29.11.2006
Datum sejmutí: 14.12.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 30
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryObec Kokory prodává

Obec Kokory prodává parcelu č. 1013/3 v k.ú. Kokory ( bývalý mlýnský náhon ).

Datum vyvěšení: 28.11.2006
Datum sejmutí: 13.12.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 29
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryProgram zasedání

Program zasedání zastupitelstva obce Kokory, které se bude konat 29.11.2006 v 19,00 hod. v zasedací místnosti OÚ. Program zasedání

Datum vyvěšení: 20.11.2006
Datum sejmutí: 5.12.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 28
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Kokory v souladu s ust. § 25 odst.. 1,2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. ( dále jen správní řád )

o z n a m u j e

že písemnost vydaná zdejším správním orgánem dne 10.11.2006 pod sp. zn. 2/TP/SŘ/2006 - rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu ( TP ) - adresovaná účastníkům řízení Zdeněk Vitoslavský roč. 1926, Vladimír Vitoslavský, roč. 1964, Danuše Vitoslavská, roč. 1965, Tomáš Vitoslavský, roč. 1985, Jan Vitoslavský, roč. 1991 - všichni bytem Kokory čp. 255 je uložena a připravena k vyzvednutí na Obecním úřadě v Kokorách, Kokory čp. 57. Veřejná vyhláška (PDF)


Datum vyvěšení: 10.11.2006
Datum sejmutí: 25.11.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 27
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryUsnesení

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kokory konaného dne 31.10.2006. Usnesení 31.10.2006 (PDF)   

Datum vyvěšení: 2.11.2006
Datum sejmutí: 17.11.2006
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2006
Pořadové č. v roce: 26
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2007:ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2006: