KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - Czech POINT
Czech POINT


Na Obecním úřadě v Kokorách bylo od ledna 2008 zřízeno pracoviště Czech POINT ( Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. )

V současnosti lze na pracovištích Czech POINT získat ověřené výstupy z centrálních rergistrů :

výpisy z
  • Katastru nemovitostí
  • Obchodního rejstříku
  • Živnostenského rejstříku
  • Rejstříku trestů
Každý výpis je zpoplatněn dle zákona o správních poplatcích.

§1