KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - ÚŘEDNÍ DESKA
DOKUMENTY NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE:Právě jste navštívili elektronickou úřední desku zřízenou Obcí Kokory. Na elektronické úřední desce postupně naleznete všechny písemnosti, vyvěšené na fyzické úřední desce obce. Délka doby vyvěšení se řídí zákonem, nejčastěji bývá 15 – 30 dní.

acrobat reader 6.0.2 ke stažení Některé dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Pokud nemáte program Acrobat Reader, který čte tento formát dokumentů, můžete si jej zdarma stáhnout ZDE


Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22.02.2008


21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 03.03.2008
Datum sejmutí: 18.03.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 10
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejná vyhláška

Veřejná vyhláška
Výzva účastníkům řízeni k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák.c. 500/2004 Sb., správní rád, ve zněni zák. c. 413/2005 Sb., ( dále jen správní rád)....


Výzva účastníkům řízeni
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 28.02.2008
Datum sejmutí: 14.03.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 9
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryUsnesení ze zasedání ZO

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kokory konané dne 13.02.2008


Usnesení ze zasedání Zastupitelstva dne 13.02.2008
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 25.02.2008
Datum sejmutí: 13.03.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 8
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Nová větev kanalizace


Veřejná vyhláška
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 25.02.2008
Datum sejmutí: 13.03.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 7
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejná vyhláška

Oznámení zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. ( dále jen „ správní řád „ ).

Obecní úřad Kokory obdržel dne 04.02.2008 žádost paní Martiny Hanzlíkové, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu Miroslavu Pompovi, roč. 1988 a panu Dušanu Sajkovi, roč. 1967 oba na adrese Kokory čp. 91. Uvedeným dnem bylo ve věci zahájeno správní řízení.


Veřejná vyhláška
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 06.02.2008
Datum sejmutí: 21.02.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 6
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryRozpočet 2008

Návrh rozpočtu na rok 2008 Obce Kokory

Rozpočet 2008 - příjmy
Rozpočet 2008 - výdaje

Omlouváme se, soubor Rozpočet 2008 - příjmy omylem nebyl zveřejněn v archivu.
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 29.01.2008
Datum sejmutí: 13.02.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 5
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryOdprodej pozemku

Obec Kokory podává návrh odprodeje p.č. 987/1 díl "b", výměra 0,41 m2 v k.ú. Kokory ( křižovatka u Nelešovic ).

Mapa křižovatky u Nelešovic
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 29.01.2008
Datum sejmutí: 13.02.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 4
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejnoprávní smlouva

Na základě usnesení Rady obce Kokory z dne 21.11.2007 a usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 29.10.2007 uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu...

Smlouva o přestupcích je také k nahlédnutí na Obecním úřadě v Kokorách.

Smlouva o přestupcích
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 23.01.2008
Datum sejmutí: 07.02.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 3
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejná vyhláška

Oznámení zahájení správního řízení dle § 44 zákona č. 500/2004 Sb. ( dále jen „ správní řád „ ).

Veřejná vyhláška
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 17.01.2008
Datum sejmutí: 02.02.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 2
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryVeřejná vyhláška

Doručení veřejnou vyhláškou
Lukáš Bartl, Kokory 293, 751 05

Veřejná vyhláška
Otevře se v novém okně ve formátu PDF

Datum vyvěšení: 03.01.2008
Datum sejmutí: 18.01.2008
Počet dnů vyvěšení: min. 15
Rok: 2008
Pořadové č. v roce: 1
Původce dokumentu: Obecní úřad KokoryARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2008:
ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2007:ARCHIV DOKUMENTŮ NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE - ROK 2006: