KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY-HRADISKO
TAJŮPLNÉ HRADISKO


ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM


Archeologický výzkum, prováděný Vlastivědným muzeem v Olomouci (1986) potvrdil, že nejde o místo středověké tvrze nebo hradu, ale o nález mnohem starší. Jde o menší hradisko z období tzv. lužické kultury popelnicových polí, celkem dobře datovatelné zhruba do roku 700 před Kristem. Podobná hradiska byla stavěna zpravidla ve dvojici (Čekyně), tak aby byla spojena ohňovými či kouřovými signály. Příkopovou sondou byly odhaleny zbytky valu (pravděpodobně dřevěná kolová stavba s kamenným tarasem) zničené požárem a poměrně bohatá kulturní vrstva se zbytky keramiky a nálezem hliněného přeslenu.