KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
KOKORSKÁ FARNOST A ŠKOLA


Od postavení prvního kokorského kostela kolem roku 1370 byla kokorská farnost velmi rozsáhlá a je možno ji nazývat velefarností. Náležely k ní obce, v nichž v té době ještě nebyly kostely. Byly to:


 • Žeravice
 • Luková
 • Čelechovice
 • část Nelešovic
 • Lhotka
 • Brodek
 • Rokytnice
 • Císařov
 • Citov
 • Majetín
 • Čekyně (po 30-ti leté válce po dobu 10 let)


Po odeznění válek, se zvyšujícím se zalidňováním obcí, došlo k rozdělení kokorské velefarnosti na pět menších farností. Z původních 12 obcí se první vyfařila Rokytnice , a to v roce 1860, a po ní téhož roku se vyfařil Citov, který spolu s Císařovem a Brodkem vytvořil farnost citovskou. V roce 1892 se vyfařil Majetín. Z citovské farnosti se pak roku 1914 vyfařil Brodek.


FARNÍ ŠKOLA


První škola v Kokorách byla farní škola, otevřená 4.4.1639. V této škole působil jako učitel a současně i varhaník František Lehár, což je nepřímým důkazem, že již v prvním kostele byly v té době varhany. Syn Franiška Lehára Josef byl dne 28.5.1708 vysvěcen na kněze. To už u nás vládl císař Josef I. Habsburský. Existuje důvodná domněnka, že Lehárové byli předky známého vídeňského hudebního skladatele Franze Lehára.