KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
VARHANY A CHRÁMOVÁ HUDBA


První varhany současného kokorského kostela postavila firma Schenk z Klatov až 34 let po vysvěcení kostela, v roce 1842. Postaveny byly za 5 měsíců a poprvé se na nich hrálo o Vánocích. Varhany měly 12 rejstříků a v kostele sloužily 69 roků. Lze se domnívat, že i tyto varhany padly za oběť červotočům.

Druhé varhany byly v kostele postaveny v roce 1911, kdy v letech 1906 až 1921 byl v Kokorách farářem P. Jan Vepřek. Varhany postavila firma Jan Tuček z Kutné Hory a měly 16 rejstříků, dva manuály a pedál. Tyto varhany posvětil generální vikář P. Jindřich Geisler.

Jméno prvního varhaníka současného kostela neznáme. První záznam mluví o Antonínu Geislerovi, jenž byl v Kokorách nadučitelem a varhaníkem. Rodákem byl z Laškova a byl otcem P. Jindřicha Geislera. Zamřel v Kokorách 17.6.1893. Ve funkci varhaníka působil plných 30 let. Byl to nejznámější kokorský varahník.

Od roku 1879 působil v Kokorách nezapomenutelný farář P.Daniel Dominik Deutsch, štědrý podporovatel hudby, zvláště pro kokorskou kapelu Jana Strouhala s tím, že tato kapela bude hrát každoročně bezplatně při všech slavnostních bohoslužbách - o Vánocích, o Velikonocích a kokorských "hodech" 15. srpna a také při poutích na sv. Hostýn, na sv. Kopeček a do Dubu. Tato spolupráce varhaníka, faráře a kapelníka ovlivnila v té době významným způsobem kulturní život v celé farnosti.

Dlašími varhaníky byli:


 • František Vybíral - do roku 1918
 • Ladislav Hudeček
 • Miloslav Roháč - učitel
 • František Březina - tajemník obce
 • Vojtěch Mrtvý


Vojtěch Mrtvý, někdejší varhaník v Citově a v Brodku, se v roce 1925 přestěhoval do Kokor, kde byl varhaníkem i tajemníkem obce. Vyučoval hře na housle a klavír. Za jeho působení nastal rozkvět chrámového sboru, který čítal 25 členů a uplatňoval se při všech slavnostních příležitostech. Velmi oblíbené byly sborem zpívané mše o Vánocích, o kokorských hodech a velikonoční pašie. Sborový zpěv nechyběl ani při svatbách a při pohřbech. Kromě toho Vojtěch Mrtvý naučil farníky zpěvu Mariánských písní , které se staly velmi oblíbenými a tím podstatnou měrou přispíval ke zpěvnosti farníků.

Na kůru hrávaly postupně za doprovodu varhan tyto kapely:

 • Stloukalova
 • Lichnovského
 • Karla Mrtvého
 • Čepeláka
 • Lichnovského Františka
 • Uvírova ze Žeravic


Učitelé místní školy se zpočátku uplatňovali jako varhaníci a později jako zpěváci a hráči různých nástrojů. V roce 1941 se stal varhaníkem v Kokorách Josef Černošek ze Žeravic, po něm Alois Zapletal z Křtin, pak Miroslav Vaculík z Oseka. Pak zůstalo místo varhaníka 3 roky neobsazeno. Do Kokor dojížděl vypomáhat František Galáš, rolník a varhaník ze Suchonic. Posledním varhaníkem byla řádová sestra místního kláštera sester Dominikánek S. M. Danila Ryšavá, rodačka z Vlčova. Působila v Kokorách 26 let (1955-1981). Po odvolání řádových sester z kláštera zůstalo místo varhaníka neobsazeno, což trvá do dnešních dnů. V neděli a svátky dojíždí do Kokor hrát Josef Drábek z Nelešovic.


Jelikož původní varhany važadovaly velkou generální opravu, dle odborníků cca 2 miliony korun, upustilo se od této nákladné opravy a zakoupily se elektronické varhany. Na zakoupení těchto varhan přispěli finančními dary občané celé farnosti.