KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
ANTONÍN GEISLER


Jeho příchodem nastal v Kokorách rozkvět hudby, a nejen chrámové. Již v roce 1964 vydal vlastním nákladem známé "Písně vánoční". Některé upravil z lidových písní, jiné vytvořil sám - slova i nápěv. U všech zkomponoval mezihry, které jsou významnou ozdobou každé písně. K některým složil i předehru a dohru. Všech 13 písní instrumentoval pro kapelu s doprovodem varhan.

"Geislerovy koledy", jak se jim říká, hrají se v Kokorách již 128 let. Hrávaly se i v Rokytnici, v Citově a v Brodku. Dočkaly se již 20. vydání tiskem. Někteří kokorští rodáci je zavedli i ve vzdálených a dalekých farnostech. Stanislav Zaoral je zavedl v Šumbarku ve Slezku a Msgre Oldřich Zlámal v Clevelandu v USA. P.Karel Kuchař je každoročně o Vánocích dává zahrát kokrskou kapelou v Libině a v Mladějově.

Antonín Geisler vyvíjel i vlasteneckou činnost. Spolu se svým synem P.Jindřichem Geislerem je spoluzakladatelem olomouckého spolku "Žerotín" a osobně se stýkal se zakladatelem Anrtonínem Dvořákem, který si v pěveckohudebním spolku Žerotín zkoušel svá nová díla, jako Stabat Mater apod., dříve než je uvedl v Praze. V Kokorách založil Antonín Geisler "Čtenářsko-pěvecký spolek Lumír".