KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KOKORY


Název: Římskokatolická farnost Kokory
Sídlo: čp.1 751 05 Kokory , Česká republika
Kontakt: Tel: 581 746 507, mobil: 603283277
IČO: 26611 341
Č. účtu: 188388771/0300 NOVÉ


FARNOST


Římskokatolická farnost Kokory je jednou z nejstarších moravských farností v olomoucké arcidiecési. Zmínka o farnosti je již r.1371, r.1624 zanikla a r. 1700 byla obnovena. Farnost Kokory má sídlo v obci Kokory. Obvod farnosti zahrnuje tyto obce:

  • Kokory - farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, počet obyvatel 1106,
  • Čelechovice - obecní kaple sv.Antonína, počet obyvatel 95,
  • Lhotka - obecní kaple Andělů strážných, počet obyvatel 40,
  • Luková - obecní kaple sv.Jana Křtitele, počet obyvatel 206,
  • Nelešovice (část obce) - obecní kaple sv. Fabiána a Sebastiána, počet obyvatel 205,
  • Žeravice - obecní kaple- sv. Jana Nepomuckého, počet obyvatel 558,


FARNÍ ÚŘAD - DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI


STATUTÁRNÍ ORGÁN: P.ThLic.ICLic. Jiří Koníček, administrátor

PAMÁTKY FARNOSTI:

Farní kostel Nanebevzetí P.Marie se schodištěm a ohradní zdí -III.kat. č.r.454 Kaple sv. Františka Xaverského- II. kat. č.r. 455