KOKORY oficiální stránky obce

KOKORY - KOSTEL
AKTIVITY FARNOSTI


PASTORAČNÍ NÁVŠTĚVA AMERICKÉHO KNĚZE P. MILTONA SUESSE
V KOKORSKÉ FARNOSTI


Farnost Kokory mohla opětně po dvou letech přivítat vzácnou a milou návštěvu Rev. Miltona Suesse z Luxemburku v USA, který navštívil Kokory ve dnech 15. až 16 června 2003. Otec Milton byl oficiálně uvítán starostou obce na obecním úřadě v neděli v 8.30 hod. V 9.00 hod následovala hlavní část pastorační návštěvy -slavní mše svaté s farním společenstvím ve farním kostele, kde vzácného hosta přivítal jménem celé farnosti duchovní správce. V 10.30 hod slavil P. Milton hodovou mši svatou s pojenou s žehnáním obecního znaku a praporu v obci Člechovice. Slavnostní oběd byl upořádán na faře, kam byli pozvání i kněží z přerovského děkanátu. Dopoledne navštívil farnost Soběchleby, které byla taky poskytnuta pomoc od amerických věřících. P. Milton při předchozích návštěvách pravidelně navštěvoval P. Cyrila v poutním chrámě V Dubu na Moravě. Výslovným přáním bylo opětně navštívit toto místo a mši sv. uctít památku tohoto mučedníka blíženské lásky. Příklad a zájem zahraničního hosta byl pobídkou i pro místní a tak pan starosta poskytli autobus, aby se mohli farníci účastnit této pouti a uctít památku novodobého mučedníka. V pondělí v 9.00 hod tedy Rev. Milton Suess slavil mši sv. společně s P. Jiřím Koníčkem a za hojné účasti farníku z Kokor. Ve své promluvě vydal svědectví o mimořádné osobnosti P.Cyrilka. Po mši sv. následovalo procesí k místu tragického prolití krve. Kde vykonána kající pobožnost a potom se všichni průvodem odebrali ke hrobu mučedníka lásky, kde byla modlitbou zakončena pouť k uctění památky P.Cyrila Vrbíka.

Po návratu z poutní mše svaté se P. Milton odebral do kokorské školy, kde byl přijat panem ředitelem a a pobesedoval s žáky této školy. Setkání proběhlo v milé a srdečné atmosféře. Tím byla završena pastorační návštěv Rev. Miltona Suesse ve farnosti Kokory a společně s duchovním správcem odcestoval do Brna, kde pokračoval ve své okružní pastorační cestě po České republice. Návštěva P.Miltona byla velkým povzbuzením pro celou farnost a zároveň pro celou obec. Tím se potvrdilo a prohloubilo vzájemné přátelství mezi našimi farnostmi. (P.Jiří Koníček)